Tecrübelerimiz

Finansman Aranjmanı & Bilanço Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

  • Bir Çimento Şirketi'ne kapasitesini 3 katına çıkarması için 5 yıl vadeli 80 milyon Amerikan Doları tutarında kredi temin çalışması

  • Bir Çimento Şirketi'nin hali hazırdaki tüm borçlarının refinansmanı ve ihtiyacı olan ek işletme sermayesinin temini. Tutar: 210 milyon Amerikan Doları. Vade: 7 sene

  • Bir Hastane zincirine 30 milyon Amerikan Doları tutarında büyüme finansmanı çalışması

Şirket Yeniden Yapılandırma & Kriz Yönetimi Danışmanlığı

Hissedarlara, Bankalara ve Girişim Sermayesi Şirketlerine, Yatırımlarının Performansı ve Şirketlerde Düzeltilmesi Gereken Konular Hakkında İnceleme Raporları Hazırlanması

Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı

  • Bir Türk Tekstil Ürünleri Tedarik Şirketinin %100 hissesinin yabancı büyük bir perakende şirketine satış danışmanlığı 

  • Yabancı bir Yatırımcının Türkiye'de mukim bir hazır giyim üreticisini satın alma sürecinin yönetilmesi

  • Bir Çimento Şirketinin azınlık hissesinin stratejik ve girişim sermayesi yatırımcılarına satış sürecinin yönetilmesi

  • Yabancı bir Aile Ofisi'nin Türkiye'de mukim finansal sıkıntıda olan sağlık sektöründe iştigal eden bir şirketi alım sürecinin yönetilmesi

Aile Ofisi Yönetimi ve Aile Anayasası

  • Yurtiçinde mukim geniş bir ailenin Aile Şirket'inin bir sonraki nesle geçişindeki yol haritasının çizilmesi için Aile Anayasası yazılması

  • Yurtiçinde mukim bir ailenin mal varlıklarının organizasyonu ve yönetilmesi için Aile Ofisi kurulması