Kriz Yönetim Hizmetleri - Geçici Üst Düzey Yönetici Pozisyonu Üstlenimi Hizmetleri

 

  • Maliyetlerin azaltılması ve işletme sermayesinin yönetimi gibi acil durumlara, hissedarlar adına şirkette üst düzey kriz yöneticisi görevini üstlenip, müdahale ediyoruz 

  • Kriz esnasında yeterli performansı gösteremeyen üst düzey yönetici pozisyonlarını ivedilikle üstlenip, yeni yöneticiler görevi devralana kadar birimleri yönetiyoruz

  • Geçmişten gelen tecrübe ve bilgi birikimimizle performansın iyileşmesi için çalışıyoruz

  • İş yapış süreçlerine ve insan kaynakları politikalarına gerekli müdahaleleri yapıyoruz

  • Krizlerde bloke olmuş karar alma süreçlerini yeniden işleterek şirketin faaliyetlerine devam etmesini sağlıyoruz

Interim Management