Yabancı bir ülkede mukim Tekstil Şirketi'nin hissedarlarına şirkette düzeltilmesi gereken konular hakkında rapor hazırlanması

  • Mukim olunan ülkedeki en büyük entegre ev tekstili fabrikası, yapılan büyük yatırıma rağmen iyi bir performansla çalıştırılmıyordu

  • Düzeltilmesi gereken konular hakkında bir rapor hazırlandı

  • Üretimde, ticarette ("merchandising"), kalite kontrol ve güvence sistemlerinde, tasarım, satın alma ve altyapıda görülen zaaflar konusunda gerekli tespitler ve bu konuların düzeltilmesi için yeni şirket stratejisi kurgulandı; stratejinin uygulanması için gerekli önerilerde bulunuldu

Organize gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete işgücü optimizasyonu danışmanlığı

 

  • Türkiye'de mukim organize gıda perakende zinciri, yeni hissedarları tarafından satın alındıktan sonra hissedarlara işgücü optimizasyonu konusunda danışmanlık verildi

  • Norm kadro çalışması yapıldı ve ertesinde gerekli uygulamalar icra edildi