• Şirket bilançolarının ihtiyacı olan sermaye ve finansman dengesini analiz ediyoruz

  • Bilançonun pasif tarafında sermaye yapısının nasıl olması gerektiğine karar veriyoruz

  • Şirket içi finans takımlarını organize edip proje takımımızla birlikte kredi bilgi dokümanının, finans kuruluşlarının ihtiyacı olan formatta hazırlanmasını sağlıyoruz

  • Yerli-yabancı banka ve finans kuruluşları ile temas kurarak tüm potansiyel kredi tekliflerini topluyoruz

  • Fiyat, kredi yapısı, teminatı, vadesi ve geri ödeme takvimi gibi konularda şirketle beraber müzakerelere katılıyoruz

  • Sorulara cevap veriyor, istenilen düzende ve sıklıkta bilgi akışını sağlıyoruz

  • Kredi şartlarının her müşterinin özel durum ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmasına yardımcı oluyoruz

  • Hukuksal müzakerelere dahil oluyor ve yönetiyoruz

  • Tüm finansman ve kredi kullanım sürecini koordine ediyor, işlemin sonuca bağlanmasını sağlıyoruz

Financing arrangement advisory

Finansman Aranjmanı Danışmanlığı