İştirakleri Çimento, Klinker, Hazır Beton, Maden ve Enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir Holding şirketi

 

 • 4.2 milyon ton klinker ve 6.5 milyon ton çimento üretimi kapasitesine sahip, Avrupa ve Doğu Akdeniz deki en büyük çimento gruplarından biri olan şirket birinci klinker hattı yatırımını kısa vadeli kredilerle tamamlamıştı

 • Hissedarlar, daha birinci yatırımın kredisi geri ödenmemişken, hızlı büyüme stratejisi güderek üretim kapasitesini 3 katına çıkarmak için kısa ve orta vadeli krediyle yatırıma girişmişlerdi

 • Yatırım bütçesinde meydana gelen öngörülememiş maliyet artışları, hızla düşen klinker satış fiyatları, daralan ihracat pazarları ve global ekonomik kriz, yatırımın tamamlanmasının hemen ertesinde şirketin likidite problemleriyle karşılaşmasına ve ana para/faiz geri ödemesinde zorluk çekmesine neden olmuştu

 • Kredi borcu şirketin cirosundan %75 daha fazlaydı ve iflas erteleme planı dahil tüm opsiyonlar değerlendirilmekteydi

 • Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve hissedarların danışmanlığı ve kriz dönemi finans yönetimi üstlenildi, iflas ertelemeye kesin şekilde karşı çıkıldı

 • Mevcut Genel Müdür ve üst yönetimle yeni stratejiler üretilerek üretim, satış cirosu ve karlılık arttırıldı

 • Yüksek kapasite kullanım oranları elde edildi, ürün gamı ve ihracat pazarları çeşitlendirildi

 • Satış cirosu %30 oranında arttırıldı, aylık EBITDA %80 arttırıldı

 • Şirkete girişim sermayesi tarafından sermaye yatırımı yapılma sürecinde şirketin danışmanı olarak en büyük yerel yatırım bankasının birlikte çalışıldı

 • 210 milyon Amerikan Doları tutarında sendikasyon kredisini aranje etmek için şirketin danışmanı olarak yerli ve yabancı bankalarla müzakereler yürütüldü

 • Hisse satılmadan, şirketin bilançosunu yeniden yapılandırılması sağlandı