İştirakleri Çimento, Klinker, Hazır Beton, Maden ve Enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir Holding Şirketi

 

 • 4.2 milyon ton klinker ve 6.5 milyon ton çimento üretimi kapasitesine sahip, Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki en büyük çimento gruplarından biri olan Şirket, birinci klinker hattı yatırımını kısa vadeli kredilerle tamamlamıştı

 • Hissedarlar, daha birinci yatırımın kredisi geri ödenmemişken, hızlı büyüme stratejisi güderek üretim kapasitesini 3 katına çıkarmak için kısa ve orta vadeli krediyle yatırıma girişmişlerdi

 • Yatırım bütçesinde meydana gelen öngörülememiş maliyet artışları, hızla düşen klinker satış fiyatları, daralan ihracat pazarları ve global ekonomik kriz, yatırımın tamamlanmasının hemen ertesinde şirketin likidite problemleriyle karşılaşmasına ve ana para/faiz geri ödemesinde zorluk çekmesine neden olmuştu

 • Kredi borcu şirketin cirosundan %75 daha fazlaydı ve iflas erteleme planı dahil tüm opsiyonlar değerlendirilmekteydi

 • Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve hissedarların danışmanlığı ile kriz dönemi finans yönetimi üstlenildi, iflas ertelemeye kesin şekilde karşı çıkıldı

 • Mevcut Genel Müdür ve üst yönetimle yeni stratejiler üretilerek üretim, satış cirosu ve karlılık artırıldı

 • Yüksek kapasite kullanım oranları elde edildi; ürün gamı ve ihracat pazarları çeşitlendirildi

 • Satış cirosu %30 oranında, aylık FAVÖK %80 oranında artırıldı

 • Girişim sermayesi tarafından sermaye yatırımı yapılma sürecinde, Şirket'in danışmanı olarak en büyük yerel yatırım bankasıyla birlikte çalışıldı

 • 210 milyon Amerikan Doları tutarında sendikasyon kredisini aranje etmek için şirketin danışmanı olarak yerli ve yabancı bankalarla müzakereler yürütüldü

 • Hisse satılmadan, şirketin bilançosunu yeniden yapılandırılması sağlandı