Bilanço Yapılandırma Danışmanlığı

 

  • Bilanço üzerindeki kredi geri ödeme baskısını analiz ediyoruz

  • Şirketin kısa vadede nakit yaratma kapasitesini tespit ediyor ve kaynakların kullanımına karar veriyoruz

  • Şirketten nakit çıkışını azaltacak önlemlere karar verip, ivedi olarak gerekli kararları alıyoruz

  • Günlük, haftalık ve aylık nakit akımını yönetiyoruz

  • Kreditör ve hissedarlarla birlikte uygulanacak finansman yönetim stratejisini kurguluyoruz

  • Şirket bilançosunu düzeltecek, refinansman, aktif satışı, yeni ortak girişi ve/veya sermaye artırım adımlarına karar veriyoruz

  • Bu süreçleri koordine ediyor, yönetiyor ve işlemlerin sonuçlanmasını sağlıyoruz

  • İflas ertelemenin kreditörler ve diğer paydaşların onayı olmadan yapılmasının yararlı olabileceğine inanmıyoruz

  • Anlaşmalı geçici iflas erteleme konularında danışmanlık veriyoruz