Aile Ofisi Yönetimi Danışmanlığı

 

 • Ailenin servetinin, aile şirketinden ayrı yönetilmesini sağlayacak yapıları kuruyoruz

 • Aile bireylerinin, aile şirketi dışındaki ilgi ve iş alanlarına yatırım yapabilecekleri yapıları oluşturuyoruz

 • Aile'nin sahip olduğu varlıklarını; 

  • şirketlerdeki hisselerini

  • gayrimenkullerini

  • nakit ve nakit benzeri aktiflerini

  • sanat koleksiyonlarını

  • araba ve özel uçaklarını

 

tek çatı altında yönetebilecekleri sistem kuruyoruz

 

 • Aile varlıklarının yönetilmesinde uygulanacak stratejiyi oluşturup gerçek hayata geçirilmesini sağlıyor ve uygulamada yardımcı oluyoruz

 • Tutulacak, satılacak, geliştirilecek gayrimenkulleri belirliyoruz Aile'nin kararına göre uygulamayı icra ediyoruz

 • Gayrimenkul vergilerinin doğru meblağ ve zamanında ödenmesi, gayrimenkullerde olası kamulaştırma ve imar değişikliklerinin periyodik olarak incelemelerinin yapılacağı sistemi kuruyoruz

 • Satılacak veya yatırım yapılacak şirketleri belirleyip karar sürecinde Aile'nin yanında oluyoruz

 • Sanat koleksiyonunun tasnifinin yapılması ve koleksiyonun bir strateji dahilinde likidasyonu için gerekli danışmanların tutulmasına yardımcı olarak Aile adına süreci yönetiyoruz

Family Office Advisory

 

 • Nakit ve nakit benzeri yatırımları yöneten fon yöneticilerinin veya özel bankacıların ("private bankers") seçilmesi sürecinde Aile'ye destek veriyor ve onlar adına hizmet ücret müzakerelerine giriyoruz

 • Aile içinde Aile anayasasının oluşturulmasını yönetiyoruz ve bunun uygulanması esnasında Aile'ye destek oluyoruz

Aileler kendi servetlerini büyütmeyi bizden çok daha iyi biliyorlar 

Bizim görevimiz ailenin servetini muhafaza etmesine yardımcı olmak

Bizler Aile servetlerinin bir sonraki kuşaklara zarar görmeden aktarımında Aileler'in yanında yer alıyoruz