Aile Ofisi Yönetimi Danışmanlığı

 

 • Ailenin servetinin, aile şirketinden ayrı yönetilmesini sağlayacak yapıları kuruyoruz

 • Aile bireylerinin, aile şirketi dışındaki ilgi ve iş alanlarına yatırım yapabilecekleri yapıları oluşturuyoruz

 • Aile'nin sahip olduğu varlıklarını; 

  • şirketlerdeki hisselerini

  • gayrimenkullerini

  • nakit ve nakit benzeri aktiflerini

  • sanat koleksiyonlarını

  • araba ve özel uçaklarını

 

tek çatı altında yönetebilecekleri sistem kuruyoruz

 

 • Aile varlıklarının yönetilmesinde uygulanacak stratejiyi oluşturup gerçek hayata geçirilmesini sağlıyor ve uygulamada yardımcı oluyoruz

 • Tutulacak, satılacak, geliştirilecek gayrimenkulleri belirliyoruz Aile'nin kararına göre uygulamayı icra ediyoruz

 • Gayrimenkul vergilerinin doğru meblağ ve zamanında ödenmesi, gayrimenkullerde olası kamulaştırma ve imar değişikliklerinin periyodik olarak incelemelerinin yapılacağı sistemi kuruyoruz

 • Satılacak veya yatırım yapılacak şirketleri belirleyip karar sürecinde Aile'nin yanında oluyoruz

 • Sanat koleksiyonunun tasnifinin yapılması ve koleksiyonun bir strateji dahilinde likidasyonu için gerekli danışmanların tutulmasına yardımcı olarak Aile adına süreci yönetiyoruz

Family Office Advisory

 

 • Nakit ve nakit benzeri yatırımları yöneten fon yöneticilerinin veya özel bankacıların ("private bankers") seçilmesi sürecinde Aile'ye destek veriyor ve onlar adına hizmet ücret müzakerelerine giriyoruz

 • Aile içinde Aile anayasasının oluşturulmasını yönetiyoruz ve bunun uygulanması esnasında Aile'ye destek oluyoruz

© 2018 by Servo Capital